ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ПРОПОЗИЦІЯ)

щодо укладання договору купівлі-продажу товарів, розміщених до продажу на веб-сайті https://kulinichi.shop/

Фізична особа-підприємець Варзаков О.Є. даною публічною офертою (пропозицією) щодо укладання договору купівлі-продажу пропонує всім фізичним особам придбати товари, інформація про які наявна на сайті https://kulinichi.shop/, на умовах, передбачених цією публічною офертою.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОФЕРТІ

1.1. Терміни, що приведені нижче і згадуються в даній Оферті, означають наступне:

Оферта — публічна оферта – пропозиція укласти договір купівлі-продажу Товару, розміщена в мережі Інтернет на веб-сайті https://kulinichi.shop/.

Сайт — веб-сайт в мережі Інтернет з доменним ім’ям https://kulinichi.shop/.

Продавець — ФОП Варзаков О.Є.

Покупець — фізична особа, що здійснила Замовлення Товару.

Замовлення — оформлена відповідно до умов цієї Оферти заявка Покупця на придбання Товару, з визначенням загальної вартості всіх обраних покупцем найменувань Товару, а також з вказанням інформації про Покупця та іншої інформації, необхідної для виконання Продавцем такої заявки Покупця.

Товар — продовольчі товари, які пропонуються до продажу відповідно до асортименту та за цінами, вказаними на Сайті.

Сторони – Продавець і Покупець при спільному згадуванні за даною Офертою.

Треті особи – особи, які безпосередньо залучені Продавцем до оформлення і виконання Замовлення

1.2. Зазначені в п. 1.1. Оферти терміни мають тотожне значення при вживанні в однині і в множині, а також при написанні з великої і малої літери. Інші терміни, які використовуються в Оферті, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України, а в разі відсутності визначення в законодавстві мають загальновживане значення або визначаються за правилами ділового обороту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Перед оформленням Замовлення Покупець повинен ознайомитися з Офертою і, в разі незгоди з її умовами, припинити використання Сайту та не вчиняти дій, спрямованих на оформлення Замовлення Товарів, розміщених на Сайті.

2.2. Оформлення Покупцем Замовлення Товару, розміщеного на Сайті, визначається Сторонами як акцепт (погодження) даної Оферти Покупцем в повному обсязі та її прийняття Покупцем, а також укладення Сторонами Договору купівлі-продажу (далі – Договір), за яким Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар, зазначений у Замовленні Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити цей Товар за ціною та у порядку, встановленому Продавцем, а також погоджується з усіма істотними умовами Договору.

2.3. Укладення Сторонами Договору відбувається на умовах, визначених у даній Оферті, в порядку та на умовах, визначених статтями 641, 633, 634 Цивільного кодексу України.

2.4. Договір є публічним та є договором приєднання і вступає в силу з дня оформлення Замовлення і діє до виконання всіх умов Договору.

2.5. Прийняття (акцепт) Покупцем умов Оферти прирівнюється до підписання договору купівлі-продажу з ідентичними умовами між Покупцем та Продавцем на папері.

2.6. Істотні умови купівлі-продажу Товару, зокрема, але не виключно, назва і ціна, визначаються на веб-сторінці Сайту, де розміщено обраний Покупцем Товар. Кількість товару визначається Покупцем у Замовленні.

3. ТОВАР, ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

3.1. До продажу на Сайті Покупцям пропонуються Товари – хлібобулочні, пряничні вироби та супутні товари

3.2. Всі інформаційні матеріали, які представлені на Сайті, носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, розмір та форми та іншого. У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик Товару та іншого, Покупець має можливість, перед оформленням замовлення, звернутися до Продавця за номером телефону, зазначеним на Сайті, для з’ясування повної інформації про Товар.

3.3. Мінімальна сума замовлення на сайті становить 300,00 грн.

3.4. Оформлення замовлення здійснюється в електронному вигляді через віртуальний «Кошик» на Сайті. Отримавши інформацію про товар на Сайті, Покупець, на власний розсуд обирає Товар, його кількість та натискає кнопку «До кошику». У «Кошику» Покупець самостійно перевіряє правильність вибору Товару. Після цього, натиснувши кнопку «Перейти до оформлення», Покупець заповнює інформацію про себе, адресу доставки, отримувача Товару (у разі, якщо отримувачем є інша особа, ніж Покупець), інші відомості, наявні у електронній формі Замовлення, та засвідчує своє ознайомлення та згоду з правилами та умовами покупки на сайті. Відправка Замовлення Продавцеві здійснюється натисканням Покупцем кнопки «Підтвердити замовлення».

3.5. Замовлення вважається оформленим тільки в тому випадку, якщо Покупець завершив дії з оформлення замовлення на Сайті, натиснув кнопку «Підтвердити замовлення» та оплатив його, про що отримав підтвердження від Продавця про прийняття Замовлення.

3.6. Покупець самостійно несе повну відповідальність за надання помилкових або неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «Ім’я», «Прізвище», «Телефон», «E-mail адреса» та інших, Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.

3.7. Неоплачене Замовлення може бути анульоване Покупцем.

3.8. У разі неможливості зв’язатися з Покупцем, коли виконання Замовлення є неможливим без уточнення у Покупця інформації, або у разі ненадходження оплати за Товар, вказаний у Замовленні, таке Замовлення може вважатися анульованим.

3.9. Продавець не несе відповідальності за достовірність інформації про Товар, надану виробником такого Товару і який не виробляється саме Продавцем.

4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Сума Замовлення складається із загальної вартості замовлених Товарів.

4.2. Ціна Товару зазначається на Сайті.

4.3. Ціна Товару на Сайті зазначена в гривнях та не включає в себе вартість доставки та паковання, в якому здійснює доставку Замовлення компанія-перевізник ТОВ «Нова пошта».

4.4. Ціна Товару не включає в себе комісію і додаткові збори банків та платіжних систем. Такі комісії і збори Покупець сплачує самостійно і за свій рахунок. Розмір комісії або додаткового збору повідомляє відповідний банк та платіжна система, Продавець не володіє інформацією про комісію та збори банків і платіжних систем.

4.5. Після оформлення замовлення Покупець зобов’язується оплатити Товар в строки та відповідно до реквізитів, повідомлених Продавцем. Несвоєчасно сплачене Замовлення може бути анульоване Продавцем.

4.6. Компанії-перевізнику ТОВ «Нова пошта» для здійснення доставки передаються Продавцем лише замовлення, оплачені у визначений в пункті 4.5. цієї Оферти термін.

4.7. Покупець сплачує за Товар в гривнях у безготівковій формі. При оформленні Замовлення відбувається автоматичне перенаправлення Покупця на веб-сторінку платіжного сервісу LiqPay, де Покупець має змогу сплатити за Замовлення за допомогою карток платіжних систем Visa чи Mastercard.

4.8. Продавець має право надавати знижки на Товар. Умови знижок зазначаються Продавцем на Сайті та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

4.9. Ціна Товару, зазначена на Сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає, якщо Покупцем дотримано всіх умов Договору щодо його оплати.

4.10. Товар вважається оплаченим Покупцем з моменту отримання Продавем підтвердження від банківської установи про надходження повної суми оплати на розрахунковий рахунок Продавця.

4.11. Повна вартість Замовлення для Покупця складається із:

– загальної вартості Товарів (сума замовлення), яка оплачується Покупцем Продавцеві;

– вартості послуг з доставки Товару, а також вартості паковання, наданого компанією-перевізником ТОВ «Нова пошта», які Покупець оплачує самостійно компанії-перевізнику при отриманні Замовлення.

5. ДОСТАВКА, ОТРИМАННЯ ЗАМОВЛЕНОГО ТОВАРУ

5.1. Відправка (передача компанії-перевізнику для доставки) Замовлень здійснюється Продавцем протягом 2 (двох) робочих днів з дати оплати Замовлення Покупцем. Про відправку Замовлення Продавець надсилає Покупцеві відповідне сповіщення з номером поштового відправлення.

5.2. Доставка Замовлень відбувається за допомогою компанії-перевізника ТОВ «Нова пошта» відповідно до умов та тарифів, визначених цією компанією. Вартість доставки та паковання, наданого компанією-перевізником, сплачує покупець безпосередньо при отриманні Товару.

5.3. Доставка Замовлення здійснюється на адресу відділення компанії-перевізника  «Нова Пошта» або кур’єром ТОВ «Нова пошта» на адресу доставки, вказану Покупцем при оформленні Замовлення. Вартість доставки розраховується згідно тарифів компанії-перевізника. При отриманні замовлення при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу отримувача. Компанією-перевізником можуть бути встановлені також додаткові вимоги щодо отримання Замовлення.

5.4. При прийомі Товару Покупець зобов’язаний здійснити огляд Товару на його відповідність замовленому асортименту, кількості, цілісності паковання. У разі виявлення невідповідності зазначених показників Покупець за участі представників компанії-перевізника ТОВ «Нова пошта» складає відповідний акт приймання-передачі та претензію за формою, визначеною цією компанією.

5.5. Продавець вважається таким, що виконав свої обов’язки за акцептованою (прийнятою) Покупцем Офертою та, відповідно, за укладеним між Сторонами Договором, в момент передачі Товару, зазначеного Покупцем у Замовленні, компанії-перевізнику ТОВ «Нова пошта». З моменту передачі Замовлення компанії-перевізнику ТОВ «Нова пошта» Продавець не несе відповідальність за пошкодження, спричинені Товарам під час їх доставки.

5.6. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» продовольчі товари належної якості не підлягають обміну, або поверненню.

5.7. У разі задоволення Продавцем претензії Покупця щодо асортименту, кількості Товару та досягнення спільної домовленості Сторін щодо повернення грошей, таке повернення здійснюється у той же спосіб, яким Покупець оплатив Замовлення.

5.8. При повернення коштів за Товар всі розрахунки з Покупцем здійснюються відповідно до вартості Товару, кошти за який повертаються, на момент його придбання, за вирахуванням комісій банку та/або платіжних систем. Термін повернення грошових коштів залежить від політики банківських установ, задіяних у процесі повернення коштів.

5.9. Залежно від вимог законодавства, банку, платіжної системи тощо, Продавець залишає за собою право вимагати у Покупця надання інформації, пред’явлення чи надання копій документів, необхідних для здійснення повернення коштів, заповнення заяви на повернення коштів тощо.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Продавець зобов’язується:

6.1.1. Продавати товари, передбачені умовами цього Договору.

6.1.2. Надавати консультації з питань користування веб-сайтом та з питань оформлення Замовлення.

6.1.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, який він замовив.

6.2. Продавець має право:

6.2.1. В односторонньому порядку припинити надання послуг за Договором у разі порушення Покупцем умов Договору.

6.2.2. Вносити зміни інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку і на свій розсуд.

6.2.3. На власний розсуд залучати будь-яких третіх осіб для виконання своїх зобов’язань без додаткового погодження із Покупцем.

6.2.4. Змінювати термін доставки Товарів, які замовив Покупець, попередньо повідомляючи про такі зміни Покупцеві.

6.3. Покупець зобов’язується:

6.3.1. До моменту оформлення Замовлення ознайомитися зі змістом Оферти, а також умовами оплати і доставки на Сайті.

6.3.2. Дотримуватися умов цієї Оферти та Договору.

6.3.3. Прийняти Товар, оплатити Товар в строки, визначені цією Офертою.

6.4. Покупець має право:

6.4.1. Вимагати від Продавця належного виконання умов Оферти.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Реєструючись на Сайті та/або оформлюючи замовлення товарів на Сайті, відвідувач. Не залежно від того, чи здійснив він у подальшому оформлення Замовлення на Сайті, надає свою згоду Продавцю на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптації, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених ним персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI.

7.2. Умови щодо конфіденційності та персональних даних визначаються Продавцем у Політиці конфіденційності, розміщеній на Сайті.

7.3. Приймаючи умови цією Оферти, Покупець засвідчує своє ознайомлення та згоду з Політикою конфіденційності Продавця.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Продавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання ним придбаних Товарів.

9. ІНШІ УМОВИ

8.1. До врегулювання відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.

8.2. Всі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або в зв’язку з його виконанням Покупець і Продавець вирішують шляхом переговорів.

8.3. У разі, якщо Покупець і Продавець не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

8.4. Сайт може тимчасово, частково або повністю бути недоступним внаслідок проведення робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру без попередження Покупця.

8.5. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до Оферти шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті без додаткового повідомлення Покупця. Нова редакція Оферти вступає в силу з дати публікації на Сайті, якщо інше не буде зазначено в ній.

8.6. Дана версія Оферти є поточною.

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП ВАРЗАКОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ

РНОКПП 3170904772

Юридична адреса:

Україна, 61026, Харківська обл., місто Харків,

вул. Ткачівська, будинок 52

тел. 050-300-18-20

Кошик

Немає товару в кошику!